Tagged: tour du lịch nước Nga

Nuoc Nga trong toi 2

Nước Nga trong tôi

1- Kỷ niệm Liên Xô Năm 1968, từ mặt trận Khe Sanh về, tôi được cử tham gia đoàn đại biểu Thanh niên giải phóng miền Nam đi dự đại hội Thanh niên sinh...