Category: Điểm đến nước ngoài

mua thu vang nuoc Nga

Kỳ 2: Mùa Thu vàng Moscow

Vì mùa này rừng bạch dương Nga lá ngả màu vàng thẫm. Ở Nga vùng nào cũng có bạch dương, loài cây vỏ trắng đứng thẳng đến mùa thu lá ngả vàng và rụng...

Nuoc Nga trong toi 2

Nước Nga trong tôi

1- Kỷ niệm Liên Xô Năm 1968, từ mặt trận Khe Sanh về, tôi được cử tham gia đoàn đại biểu Thanh niên giải phóng miền Nam đi dự đại hội Thanh niên sinh...

Russian servicewomen march during a rehearsal for the Victory Day parade in Red Square in central Moscow

Kỳ 3: Oai hùng quảng trường lịch sử

Tôi đi giữa Hồng trường, đứng trước lăng Lênin, viếng ngọn lửa bất diệt, viếng mộ Stalin, nguyên soái Ju-cốp….. Kỳ 1: Nước Nga trong tôi https://essaysbuy.net/essay-writing-service Kỳ 2: Mùa Thu vàng Moscow https://essayson-line.com/...