Category: Du lịch nước Nga

mua thu vang nuoc Nga

Kỳ 2: Mùa Thu vàng Moscow

Vì mùa này rừng bạch dương Nga lá ngả màu vàng thẫm. Ở Nga vùng nào cũng có bạch dương, loài cây vỏ trắng đứng thẳng đến mùa thu lá ngả vàng và rụng...

Russian servicewomen march during a rehearsal for the Victory Day parade in Red Square in central Moscow

Kỳ 3: Oai hùng quảng trường lịch sử

Tôi đi giữa Hồng trường, đứng trước lăng Lênin, viếng ngọn lửa bất diệt, viếng mộ Stalin, nguyên soái Ju-cốp….. Kỳ 1: Nước Nga trong tôi https://essaysbuy.net/essay-writing-service Kỳ 2: Mùa Thu vàng Moscow https://essayson-line.com/...